top of page

VIP: Kas usaldada sisetunnet?

Seisime poes meepottide ees ja valisime koos Leopoldiga mett. Üsna tüüpiline situatsioon, kus minus hakkab tõusma pinge, sest olen harjunud teatud asju valima kiiresti, intuitiivselt, kui samas Leopoldil läheb pikalt aega, kuna ta uurib silte, päritolumaad, välimust jne ega suuda ka siis otsustada, mis see õige variant on.


Samuti on mul tihtipeale keeruline selgeks teha, MIKS ma just SELLE valisin, sest enamasti mul ei ole ratsionaalseid põhjendusi.

„Ma tunnen nii,“ ei ole piisav põhjendus. Inimese meel tahab argumente, näiteid, teaduslikke põhjendusi ja „ma tunnen nii“ ei paku rahuldust, et otsus oleks tõepoolest õige.

Want to read more?

Subscribe to www.pamelamaran.com to keep reading this exclusive post.

Subscribe Now
727 views3 comments

Recent Posts

See All
bottom of page